אל תאחסנו כלי כסף במקום בו יכול להיווצר מגע עם גומי, נירוסטה או צבע.